Bär på rätt sätt: Att bära barnet är bra för hjärnans utveckling

Visste du att hjärnans utveckling påverkas positivt av att du bär ditt barn? Inte? Så är det faktiskt. 

Vi människor föds med ett ”överskott” på neuroner, det vill säga nervceller. När vi tar våra första andetag har vi cirka 170 miljarder nervceller. Men vid födseln finns det inga kopplingar mellan dem. Precis som med en dator måste hjärnan först programmeras innan man kan använda den. Neuronerna måste kopplas samman. ”I början formas och ansluts neuronerna till varandra via sensoriska indata, det vill säga genom hörseln, synen och beröringar. Det är på detta sätt som kopplingarna mellan cellerna tar form”, förklarar Angela Friederici, chef för Max Planck-institutet.

Kvaliteten på och mängden stimuli som nervcellerna tar emot genom upplevelser i den tidiga barndomen avgör hur nära, och därmed hur effektivt, neuronstrukturerna kopplas till varandra. Man förlorar i normalfallet cirka 60 miljarder nervceller under de tre första levnadsåren. Varför? Därför att de inte stimuleras. Och det är därför som du bör se till att ditt nyfödda barn utsätts för olika stimuli som aktiverar dess sinnen redan från start. Ljud, dofter, temperaturskillnader, ljus och skugga, färger, rörelser och hudkontakt – allt som påverkar barnet kommer att forma hjärnans fysiska struktur.

Med andra ord: Ju oftare nervcellerna aktiveras genom sensoriska stimuli, desto mer stabila blir kopplingarna. När du bär barnet blir det konstant stimulerat av dina rörelser. Det samma gäller övriga sinnen. Och det innebär att när barnet blir buret så stimuleras nervcellerna konstant, vilket bidrar till att bygga upp stabila neuronkopplingar.Marieke Achterholt, konsult vid bära-barn-skolan Clauwi

 


RELATED POSTS

css.php