100kr* rabatt på din nästa beställning! Anmäl dig till Ergobabys nyhetsbrev här.
HÅLLBARHET
MÅNGFALD, JÄMLIKHET OCH INTEGRATION
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL
ATT GE TILLBAKA
VÅRA MEDARBETARE

1) Design för komfort, hållbarhet och miljö

Vad vi gör: I nästan 20 år har vi designat produkter som är älskade av föräldrar och barn för sin ergonomiska komfort och hållbarhet. Mätningen av vårt koldioxidavtryck visade att nästan 70 % av företagets växthusgasutsläpp kommer från tillverkningen av våra produkter och från de material som används i våra produkter. Utifrån denna information arbetar vi på en plan för att minska vår påverkan genom design, materialval och långvarig användning av våra produkter. Förutom vår hållbara och prisbelönta Aerloom-bärare som är tillverkad av återvunnet polyestergarn lanserade vi i år vår nya Evolve™ 3-in-1 Bouncer som är utformad för att växa med de små. Vi skapade babysittern för att vara tre produkter i en (för nyfödd, bebis och småbarn) med tanken att produkter som är utformade för att hålla i flera åldrar och stadier och tillverkade av högkvalitativa material skulle minska vårt miljöavtryck.

Dessutom har vi aktivt fokuserat på att minska onödiga förpackningar och miljöpåverkan. År 2022 sparade vi över 12 ton (24 000 pund) förpackningar.


Därför är det viktigt: Genom att använda färre och säkrare material säkerställer vi att vi värnar om säkerheten och välbefinnandet för vår planet, våra barn och de människor som tillverkar våra produkter.


Här är vårt mål: För att hjälpa oss att uppnå vårt mål för minskning av växthusgasutsläpp kommer vi att välja och använda nya material med lägre koldioxidavtryck för våra produkter och förpackningar som fortfarande fungerar lika bra eller bättre än vårt nuvarande utbud. Dessutom kommer vi att utvidga vårt kemikaliehanteringsprogram ännu mer än de lagstadgade kraven och söka efter alternativ som minskar den totala påverkan på planeten och människorna. Vi kommer också att samarbeta med våra leverantörer för att stödja och uppmuntra användningen av förnybar energi i deras anläggningar.

2) Säkerställande av hälsosamma och säkra arbetsförhållanden för produktion av varor

Vad vi gör: Vi samarbetar med våra etablerade leverantörer för att se till att de som tillverkar våra produkter behandlas rättvist och arbetar under säkra och hälsosamma förhållanden. Detta innebär bland annat att tvångsarbete, barnarbete och diskriminering förbjuds. För att ge ansvarsskyldighet har Ergobabys fabriker certifieringar för social efterlevnad.


Därför är det viktigt: Vi tror på att ta hand om människor; de som bär våra produkter och de som tillverkar våra produkter.


Här är vårt mål: Till 2022 kommer vi att slutföra en djupgående analys av vårt materialval för att ytterligare säkerställa säkerheten i arbetsmiljöer som används för att producera Ergobaby-produkter.

Fokus på hållbarhet och socialt ansvar i vår leveranskedja:

Vietnam

Vår partner i Vietnam har ett holistiskt förhållningssätt till affärsverksamhet och samhällets välbefinnande. Företaget har särskilt bidragit till att tillgodose behoven i landsbygdssamhällen i Vietnam genom att donera 50 ambulanser och bygga om lokala broar med starkare och säkrare material. Dessutom har företaget byggt bostäder på plats för de anställda. Anställda som har arbetat för företaget i över 10 år kan flytta in i flergenerationsbostäder.

India

Vår partner i Indien har ett gediget hållbarhetsprogram, inklusive en solcellsanläggning som sparade över 244 ton koldioxid under 2019 - vilket motsvarar utsläppen från att köra 605 000 mil i en personbil. Dessutom minskade energibehovet med 10 % genom att byta belysningssystem. Vattenrening på plats säkerställer överensstämmelse med lokala normer för föroreningskontroll och används för att bevattna landskapsplanering. Företaget donerar också betydande medel till lokala skolor för förbättringar av infrastrukturen.

3) Minska vårt koldioxidavtryck

Vad vi gör: År 2021 samarbetade vi med en professionell konsultfirma för att mäta våra utsläpp av växthusgaser för att fastställa en baslinjemätning för hela vårt företag. Vi vet redan från våra data om koldioxidavtryck att 2019 var den näst största utsläppskategorin transport av Ergobaby-produkter från produktionsfabrikerna hela vägen till butikerna. 2022 visade sig vara ett utmanande år för att få igång vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen. Världen ställde oss alla inför krig, ökade energipriser och inflation - allt detta leder till ökade materialkostnader. Som en del av vår framtida klimatstrategi måste vi minimera utsläppen från produkttransporter och distribution trots dessa utmanande förhållanden.


Varför är det viktigt? Vi anser att klimatförändringarna är en av de mest angelägna frågorna som våra barn kommer att ställas inför under sin livstid. Genom att fastställa en baslinje för koldioxidavtrycket kan vi sätta upp minskningsmål som vi kommer att arbeta mot för att minska, och så småningom eliminera, våra bidrag till klimatförändringen.


Här är vårt mål: Med vårt koldioxidavtryck från 2019 som utgångspunkt kommer vi att sätta upp mål för minskning av växthusgasutsläpp som på ett meningsfullt sätt tar hänsyn till Ergobabys påverkan på klimatförändringarna.

4) Förlänga våra produkters livslängd

Vad vi gör: Everlove, Ergobabys program för att hålla Ergobaby-bärselar i bruk, köper tillbaka, återställer, certifierar och säljer tillbaka kvalitetsbärselar som använts med kärlek. År 2022 var det två år sedan Everlove lanserades i USA och fortsatte expansionen till Europa med programmet översatt till tyska.


Därför är det viktigt: Genom Everlove bygger vi ett cirkulärt produktsystem som gör att bärselarna används längre och man får en ökad ekonomisk tillgänglighet till våra produkter. Att hålla produkter i bruk längre är ett av de bästa sätten att spara de resurser som går åt för att tillverka en ny produkt. Everlove-bärselar sparar faktiskt 80 % av koldioxidutsläppen och 90 % av vattenförbrukningen jämfört med att tillverka en ny bärsele.


Här är vårt mål: Under kalenderåret 2022 kommer Everlove-försäljningen att motsvara 5 % av den kombinerade försäljningen från ergobaby.com i USA och EU under samma period. Vi ser fram emot att effektivisera vår verksamhet nästa år och att arbeta tillsammans med DIG - våra kunder - för att få ut fler bärselar ur garderober och garage och i händerna på familjer som behöver dem. Genom att skicka tillbaka dina bärselar hjälper du inte bara soptippen utan även andra unga familjer.

Läs vår rapport om varumärkets påverkan: Här