100kr* rabatt på din nästa beställning! Anmäl dig till Ergobabys nyhetsbrev här.

Hållbarhet

Vi anser att det är vårt ansvar att ta hand om jorden så att den kan tillgodose behoven hos dagens generationer och kommande. Vi mäter, hanterar och minskar vår miljöpåverkan. Precis som föräldrar lär vi oss ständigt och gör vårt bästa för att omsätta dessa lärdomar i praktiken. Här är var vi befinner oss i dag och vad vi arbetar för att åstadkomma i morgon.

1) Design för komfort, hållbarhet och miljö

  • Vad vi gör: I nästan 20 år har vi designat produkter som är älskade av föräldrar och barn för sin ergonomiska komfort och hållbarhet. År 2021 tog vi våra första steg för att inkludera miljövänliga material och produktionsprocesser i vår design. Vår prisbelönta Aerloom-bärsele är den första bärselen som tillverkas av Formaknit-tyg, som består av konsumentanvänt och återvunnet ploystergarn (certifierat av Global Recycled Standards). 87 % av stickningen är tillverkad av återvunna plastflaskor och bärselen tillverkas i små kvantiteter för att undvika slöseri.

2) Säkerställande av hälsosamma och säkra arbetsförhållanden för produktion av varor

  • Vad vi gör: Vi samarbetar med våra etablerade leverantörer för att se till att de som tillverkar våra produkter behandlas rättvist och arbetar under säkra och hälsosamma förhållanden. Detta innebär bland annat att tvångsarbete, barnarbete och diskriminering förbjuds. För att ge ansvarsskyldighet har Ergobabys fabriker certifieringar för social efterlevnad.
  • Därför är det viktigt: Vi tror på att ta hand om människor; de som bär våra produkter och de som tillverkar våra produkter.
  • Här är vårt mål: Till 2022 kommer vi att slutföra en djupgående analys av vårt materialval för att ytterligare säkerställa säkerheten i arbetsmiljöer som används för att producera Ergobaby-produkter.

Fokus på hållbarhet och socialt ansvar i vår leveranskedja:

Vietnam: Vår partner i Vietnam har ett holistiskt förhållningssätt till affärsverksamhet och samhällets välbefinnande. Företaget har särskilt bidragit till att tillgodose behoven i landsbygdssamhällen i Vietnam genom att donera 50 ambulanser och bygga om lokala broar med starkare och säkrare material. Dessutom har företaget byggt bostäder på plats för de anställda. Anställda som har arbetat för företaget i över 10 år kan flytta in i flergenerationsbostäder.

India: Vår partner i Indien har ett gediget hållbarhetsprogram, inklusive en solcellsanläggning som sparade över 244 ton koldioxid under 2019 - vilket motsvarar utsläppen från att köra 605 000 mil i en personbil. Dessutom minskade energibehovet med 10 % genom att byta belysningssystem. Vattenrening på plats säkerställer överensstämmelse med lokala normer för föroreningskontroll och används för att bevattna landskapsplanering. Företaget donerar också betydande medel till lokala skolor för förbättringar av infrastrukturen. Vietnam: vår partner i Vietnam använder sig av ett holistiskt tillvägagångssätt för affärsverksamhet och välbefinnande i samhället. In particolare, ha aiutato ad andare incontro ai bisogni delle comunità rurali in Vietnam donando 50 ambulanze e ricostruendo i ponti locali con materiali più forti e più sicuri. Dessutom har företaget kostat lokala bostäder åt de som deltar i verksamheten.

3) Minska vårt koldioxidavtryck

  • Vad vi gör: Vi mäter företagets hela koldioxidavtryck - inklusive utsläpp som genereras enligt Scope 1, 2 och 3 i GHG-protokollet - för att fastställa en baslinje för våra koldioxidutsläpp.
  • Varför är det viktigt? Vi anser att klimatförändringarna är en av de mest angelägna frågorna som våra barn kommer att ställas inför under sin livstid. Genom att fastställa en baslinje för koldioxidavtrycket kan vi sätta upp minskningsmål som vi kommer att arbeta mot för att minska, och så småningom eliminera, våra bidrag till klimatförändringen.
  • Här är vårt mål: År 2030 kommer vi att minska våra utsläpp till 45 % av 2010 års nivåer enligt rekommendationerna från den internationellt erkända mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) för att anpassa oss till budgeten för att begränsa ökningen av den globala temperaturen med 1,5˚C.

4) Förlänga våra produkters livslängd

  • Vad vi gör: Under 2020 lanserade USA Everlove™ genom vilket vi köper tillbaka begagnade bärselar från Ergobaby, rengör dom, säkerhetstestar dom och säljer dom vidare på vår webbplats.
  • Varför är det viktigt? Genom Everlove bygger vi ett cirkulärt produktsystem som gör att bärselarna används längre och man får en ökad ekonomisk tillgänglighet till våra produkter. Att hålla produkter i bruk längre är ett av de bästa sätten att spara de resurser som går åt för att tillverka en ny produkt. Faktum är att Everlove-bärselar sparar 90 procent av koldioxidutsläppen jämfört med att tillverka en ny bärsele.
  • Här är vårt mål: vi tar Everlove till våra europeiska kunder. År 2021 lanserade vi Everlove på EU-marknaderna och utökade distributionen av detta mycket omtyckta program. Vi hoppas att Everlove snart kommer att bidra till den totala försäljningen av vårt omfattande bärsortiment. Ergobabys produkter är utformade för att bära och ge komfort åt den mest värdefulla lasten av alla. Med detta i åtanke använder vi exceptionella material och hantverk för att skapa produkter som familjer litar på dag efter dag, och i många fall, barn efter barn. Vi strävar efter att överträffa föräldrars och vårdgivares förväntningar, inte bara när det gäller komfort och ergonomi, utan också när det gäller kvalitet och hållbarhet. Vår Ergobaby-garanti erbjuder en livstidsgaranti på alla Ergobaby-bärselar och -sjalar, vilket sänder ett tydligt budskap till föräldrar över hela världen att när deras familjer växer kommer Ergobaby-produkterna att finnas där varje steg på vägen.