HÅLLBARHET
MÅNGFALD, JÄMLIKHET OCH INTEGRATION
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL
ATT GE TILLBAKA
VÅRA MEDARBETARE

Kommittén för mångfald, jämlikhet och inkludering och initiativ på Ergobaby leds av medarbetarna och stöds av ledningen. Så att vi tillsammans kan hålla varandra ansvariga för att skapa en säker arbetsplats, utbilda, lära oss, dela med oss och, viktigast av allt, agera på ett ansvarsfullt sätt tillsammans.

UTVECKLING AV EN MÅNGFALDIG ARBETSKRAFT.

Våra medarbetare är fortfarande vår mest värdefulla tillgång. Den kollektiva summan av individuella skillnader, livserfarenheter, kunskap, uppfinningsrikedom, innovation, självuttryck, unika förmågor och talang som våra anställda investerar i sitt arbete utgör en betydande del av inte bara vår kultur, utan även vårt rykte och företagets prestationer.

ATT GE KVINNOR INFLYTANDE

Vi fortsätter att ge utrymme för kvinnor att utvecklas. Women's Leadership Group skapar genom ett forum med personliga berättelser och diskussioner ett gemensamt lärande och stöd för varandra. Tillsammans strävar vi efter att bygga en värld som värdesätter kvinnors styrkor och bidrag.

ETT BRA STÄLLE ATT ARBETA PÅ

I år är vi stolta över att ha fått vår certifiering som Great Place to Work, efter att ha uppfyllt kraven för att skapa en enastående upplevelse för våra anställda. Förutom att medarbetarna rapporterar att de är stolta över att berätta för andra att de arbetar på Ergobaby och de sätt på vilka Ergobaby bidrar till samhället, gav medarbetarna de högsta betygen till fokusområdet rättvisa - upp till 97 % när det gäller att människor känner att de behandlas rättvist oavsett kön, ras, ålder och sexuell läggning.

VI HAR ETT ARBETE ATT GÖRA.


Målen för 2022-23 och därefter


1. Årlig rapportering för öppenhet och ansvarsskyldighet

2. Utveckling av en mångsidig personalstyrka

3. Främjande av mångfald inom marknadsföring

4. Flexibelt arbete och föräldrastöd

5. Policys för mångkulturella helgdagar

6. Utbildning i mångfald och DEI-resurser för alla anställda

7. Certifiering av mångfaldsexperter internt

8. Stöd till socioekonomisk tillgång till produkter

9. Utveckling av karriär och ledarskap

10. Mätvärden för leverantörer och partner som återspeglar DEI:s interna värderingar.

Läs vår rapport om varumärkets påverkan: Här